Cây trầm cảnh núi tự nhiên

Liên hệ

  • Kích thước: >1.2m
  • Nguồn gốc: Trầm núi tự nhiên tại vùng núi Vạn Ninh
  • Quy cách: Cây trầm cảnh
  • Cung dụng: Dùng trưng bày trong nhà hoặc Văn Phòng để tăng sinh khí, xua tà khí, tăng hưng phấn trong công việc và cuộc sống

 

Danh mục: